Kinderen en jongeren

eerstelijnspychologische hulp voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar kunnen terecht voor psychologische hulp voor vergoede en niet-vergoede zorg. De vergoede zorg valt onder de integrale ambulante jeugdhulp tot eind 2022. Vanaf 2023 stoppen we met de vergoede jeugdzorg via de gemeente.

Uitgangspunten voor behandeling bij Psychologenpraktijk De Werf zijn:

  • Vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en voorkomen van stagnatie in de ontwikkeling
  • Ouders ondersteunen en versterken in de opvoeding van hun kind met oog voor de ouder-kind interactie
  • Ook als ouders gescheiden zijn blijven ze collega ouders; (gescheiden) ouders worden beide betrokken bij de behandeling en voorwaarde voor behandeling bij ons is dat ouders met elkaar kunnen communiceren en niet (nog) in rechtszaken verwikkeld zijn
  • Elk kind heeft recht op passend onderwijs
  • Wij maken gebruik vroeg samenwerken in Noord Holland om onze betrokkenheid bij kinderen te kunnen melden

Psychologenpraktijk De Werf hanteert de volgende werkwijze:

Aanmelding

Oriënterend telefonisch gesprek om goed te kunnen inschatten welke zorg geïndiceerd is.

Intake en diagnostiek

Er wordt altijd gekeken wat de achtergrond is van de klachten en zo nodig wordt aanvullend psychologisch onderzoek voorgesteld. Soms is er alleen onderzoek en advies. Advies voor ouders en indien gewenst ook voor school. Onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, ontwikkelings(neuro)psychologisch onderzoek en intelligentie onderzoek.

Behandeling

Na intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld. We vinden het belangrijk om goed uit te leggen wat er aan de hand is (psycho educatie). Behandelingen worden afgestemd op de leeftijd van het kind en zijn in principe oplossingsgericht (OT, iets wat nu nog moeilijk is kan een kind leren of er beter mee om leren gaan). Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van speltherapie, mediatietherapie (behandeling via ouders en eventueel de leerkracht), cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken en kan er systeemtherapie ingezet worden. Indien nodig werken we samen met kinder- en jeugdpsychiater Jelke van Eeuwijk in Alkmaar.

Evaluatie

Gaande de behandeling wordt steeds geëvalueerd of de behandeling effectief is. Eventueel worden andere behandelaren bij de behandeling betrokken. Zo mogelijk wordt de behandeling afgerond.  Indien de zorg binnen Psychologenpraktijk De Werf niet toereikend is zoeken we samen naar meer passende hulp, zoals bijvoorbeeld een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

kinder-psycholoog-castricum-2
Wachttijd GGBGZ (kind)
weken