KLACHTENREGELING

Indien u een klacht heeft over het beroepsmatig handelen van één van de behandelaren dan kunt u dat het beste met de betreffende behandelaar persoonlijk bespreken. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden.

Bea Jansen is lid van de LVVP en maakt als lid gebruik van hun klachtenregeling.

Cornélie Groot is lid van de NVGzP en maakt als lid gebruik van hun hun geschillenregeling psychische en pedagogische zorg.

Patricia Baltus is lid van de NVO en maakt gebruik van klachtenportaal zorg.

GZ-psychologen BIG vallen tevens onder het tuchtcollege van de gezondheidszorg.
Wanneer u een klacht heeft over ons handelen als zorgverlener, dan is er ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure. Meer informatie hierover op tuchtcollege gezondheidszorg.

Indien uw kind ambulante jeugdhulp of jeugd GGZ vergoed door de gemeente krijgt kunt u ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Informatie vindt u op Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

psycholoog castricum Bea-Wietske klachten