KWALITEIT

psychologische hulp

Psychologenpraktijk De Werf hecht veel waarde aan kwaliteit. De praktijk is met succes gevisiteerd door de LVVP.

Bea Jansen is geregistreerd als

 • GZ-psycholoog BIG (99052560925)
 • registerpsycholoog NIP (9643)
 • eerstelijnspsycholoog NIP
 • kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • AGB zorgverlenerscode 9400477

Zij is lid van de volgende beroepsverenigingen:

Cornélie Groot is geregistreerd als

 • GZ-psycholoog BIG (19921896425)
 • AGB code 94103003

Zij is lid van:

 • NVGzP (lidmaatschapsnummer 4467); deze vereniging is m.i.v. 1 oktober gefuseerd met het NIP
 • VEN
 • VVAA
 • kwaliteitsstatuut kunt u bij CornĂ©lie opvragen ter inzage

Patricia Baltus is geregistreerd als

 • orthopedagoog NVO (8246)
 • Master orthopedagoog SKJ (120000467)
 • AGB code 94109518

Zij is lid van

Door deelname aan intervisie en het volgen van nascholing wordt voldaan aan de eisen van (her)registratie.

Psychologenpraktijk de Werf werkt samen met de huisartsen van Castricum en omgeving en met andere collega praktijken in de regio, zoals samenwerkende kinder- en jeugdpsychologen, -psychotherapeuten en kinderpsychiater (www.dekoepel.nu).

 

LVVP-visitatielogo (002)