NUTTIGE LINKS

Hoe weet ik dat ik de juiste behandelaar heb? Voor de verzekerde zorg voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt dat de behandelaar BIG geregistreerd moet zijn. Dat kan wanneer iemand na zijn universitaire opleiding nog een aanvullende post doctorale opleiding of meer opleidingen heeft gedaan. U kunt deze psychologen, maar bijvoorbeeld ook uw huisarts terugvinden in het BIG register (zie link hierboven).

Voor cliënten jonger dan 18 jaar geldt dat de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Behandelaren moeten dan ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ voor HBO geschoolden en universitair geschoolden) of BIG geregistreerd (post universitair geschoolden) zijn. De verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij zelfstandige uitvoering van ambulante jeugdhulp vindt u hier en bij Rijksoverheid.

 

 

psycholoog-castricum-bea-jansen-13e