Volwassenen

kortdurende psychologische hulp voor volwassenen

Adolescenten, volwassenen en ouderen kunnen terecht voor psychologische hulp en therapie voor vergoede en niet-vergoede zorg. Binnen psychologenpraktijk De Werf bieden we kortdurende (maximaal 10 tot 12 sessies) psychologische hulp (voorheen GBGGZ of eerstelijnspsychologische hulp).

Uitgangspunten voor behandeling bij Psychologenpraktijk De Werf zijn:

  • Uw vraag staat centraal
  • Samen onderzoeken we wat voor u werkt
  • Samenwerken met de huisarts en andere behandelaren indien nodig

Psycholologenpraktijjk De Werf hanteert de volgende werkwijze:

Aanmelding

Telefonisch ori├źnterend gesprek om goed te kunnen inschatten welke zorg ge├»ndiceerd is en of uw hulpvraag past binnen onze praktijk (kosteloos).

Intake en diagnostiek

Er wordt altijd gekeken wat de achtergrond is van uw klachten. Zo nodig wordt aanvullend psychologisch onderzoek voorgesteld.

Behandeling

Na intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld. De basis van de behandeling is gebaseerd op de positieve psychologie. Er wordt gebruik gemaakt van technieken uit de oplossingsgerichte therapie (OT), acceptance en commitment therapie (ACT), cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR. Tevens wordt gebruik gemaakt van technieken uit de systeemtherapie, schematherapie en mindfulness.

Evaluatie

Gedurende de behandeling vindt regelmatig evaluatie plaats om te checken of de behandeling effectief is. Zo mogelijk wordt de behandeling afgerond en indien nodig wordt verwezen naar de SGGZ indien meer intensieve therapie noodzakelijk is.

 

psycholoog castricum
Wachttijd GGBGZ (volw)
weken