Bea Jansen

Bea Jansen is GZ-psycholoog BIG en registerpsycholoog NIP/kind- en jeugd en gezondheidszorg. U kunt bij haar terecht voor psychologische hulp in de GBGGZ en niet vergoede psychologische zorg (OVP) voor alle leeftijden. Kinderen die verwezen zijn voor ambulante jeugdhulp kunnen ook terecht bij Bea Jansen. Zij is tevens supervisor.

Bea Jansen is van huis uit ontwikkelingspsycholoog. De ontwikkelingspsychologie bestudeert het gedrag, denken en de beleving van mensen in verschillende levensfasen vanaf de geboorte tot aan het einde van het leven.

U kunt Bea Jansen bereiken via:

T 06-22926959 (bij geen gehoor kunt u een voicemail inspreken)

E info@ppdewerf.nl (afspraken wijzigen ook graag via de mail)

Voor verwijzers en het mailen van verwijsbrieven: info@ppdewerf.zorgring.nl

Spreekuur: maandag t/m donderdag

Overige gegevens:

KvK 51784823
IBAN NL 39 ABNA 0434830682

Betalingsvoorwaarden: LVVP (Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 409/1996)

Voor meer informatie over achtergrond en ervaring over Bea Jansen zie haar profiel op

 

U kunt haar ook volgen op    

foto Bea 2020