Over de praktijk

praktijk voor het hele gezin

We zijn een groepspraktijk met zelfstandig gevestigde psychologen. Onder het kopje medewerkers vindt u meer informatie over de achtergrond van de psychologen. Bea Jansen is de praktijk gestart en praktijkhouder. Cliënten van alle leeftijden zijn welkom. Van eenmalig advies tot een intensieve behandeling binnen de GBGGZ is mogelijk. Er vindt altijd een gratis telefonisch oriënterend gesprek plaats.

Psychologenpraktijk de Werf staat voor transparante zorg dichtbij de cliënt, zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Doel is om zo snel mogelijk in het hier en nu minder klachten te hebben. Dat neemt niet weg dat er ook gekeken kan worden naar uw verleden. Denkbeelden die ons met de paplepel zijn ingegoten kunnen ons denken in het hier en nu beïnvloeden. Of gebeurtenissen uit het verleden kunnen het functioneren in het hier en nu belemmeren.

Psychologenpraktijk de Werf onderschrijft de visie van positieve gezondheid van Machteld Huber: 'Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'.

Psychologenpraktijk de Werf heeft gekozen om geen contracten af te sluiten met de verzekeraars. Zie voor nadere informatie www.contractvrijepsycholoog.nl. Voor kinderen tot 18 jaar zijn er wel contracten met de gemeente.

Bea Jansen doet mee met een pilot voor de behandeling van (ex)kanker patiënten met een aanpassingsstoornis die verwezen zijn door de huisarts. Voor deze mensen wordt de behandeling gedurende de pilot vergoed (tot 1 september 2021). Voor nadere informatie kunt u mailen naar info@ppdewerf.nl

LVVP-visitatielogo (002)