BEHANDELINGEN

OT, CGT, EMDR, ACT & Mindfulness

We maken gebruik van verschillende behandelingen. Hieronder vindt u de beschrijving van een aantal van deze behandelmethoden. De verschillende behandelmethoden gebruiken we bij zowel kinderen als volwassenen. We werken niet zozeer met vast protocollen, maar gebruiken de verschillende technieken die op dat moment goed passen bij iemand.

Oplossingsgerichte therapie (OT) is een vorm van gesprekstherapie waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De focus ligt meer op de mogelijkheden dan op de belemmeringen. OT is ontwikkeld door de Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Voor kinderen is kids’ skills ontwikkeld door Ben Furman en voor pubers Mission Possible.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie die uitvoerig onderzocht is en effectief is gebleken. Er wordt met u gekeken naar uw denkgewoontes en op welke manier deze van invloed zijn op hoe u zich voelt. Irrationele gedachten die belemmerend werken worden uitgedaagd en er wordt gezocht naar meer rationele helpende gedachten.  Eén van de grondleggers is Aaron T. Beck. Bij deze behandeling wordt minder stil gestaan bij het verleden maar meer gefocust op het heden en de toekomst. Voor kinderen wordt gebruik gemaakt van specifieke behandelprogramma’s met CGT als basis.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus. EMDR werd voor het eerst beschreven door Francine Shapiro in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Heeft u klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen. EMDR is eerste keuze therapie bij trauma. Naast EMDR gebruiken we ook andere verwerkingsgerichte behandelingen.

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) vindt u veel informatie over deze bijzondere behandelmethode, waaronder wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten. Maar u vindt hier ook praktische informatie over wat EMDR is en wat u van een behandeling kunt verwachten.

Acceptence and commitmenttherapy (ACT)  is een vorm van gedragstherapie aan eind van de vorige 20e eeuw ontwikkeld door Steven C. Hayes. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT helpt je het gevecht te stoppen tegen deze negatieve gevoelens waardoor deze gevoelens beter hanteerbaar worden. We hebben geen invloed op de nare dingen die op ons pad komen, maar wel op hoe we er mee om gaan. Hier vindt u meer informatie over ACT.

Mindfulness is een vorm van aandachtstherapie. In plaats van leven op de automatische piloot leren bewust te worden van het hier en nu. Mindfulness betekent volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Het brengt meer rust in een druk leven en vermindert negatieve stressgevoelens. Mindfulness wordt zowel voor volwassenen als kinderen alsook voor de ouders van kinderen ingezet. Mindfulness is een onderdeel binnen ACT. Voor ACT en Mindfulness maken we gebruik van de app ACT guide voor e-health.

 

 

psycholoog-castricum-behandeling2