BEHANDELMETHODEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE

SST, OT, CGT, EMDR, ACT & Mindfulness

Ik maak gebruik van verschillende behandelmethoden. Deze worden hieronder beschreven en onderbouwd. De SST (single session therapy) komt voort uit de oplossingsgerichte therapie. Het is vooral een manier om de behandeling vorm te geven. Niet alles kun je aanpakken in één behandelsessie, maar door een goede voorbereiding en focus kun je wel degelijk veel bereiken. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze manier van behandelen, maar nog niet zoveel naar de toepassing in de natuur. Recent is er wel onderzoek gedaan naar behandelen in de natuur en de natuur als co-therapeut. Hier vind je informatie over de natuur als behandelkamer in samenwerking met Wageningen University en Research (WUR).

Oplossingsgerichte therapie (OT) is een vorm van gesprekstherapie waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De focus ligt meer op de mogelijkheden dan op de belemmeringen. OT is ontwikkeld door de Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Voor kinderen is kids’ skills ontwikkeld door Ben Furman en voor pubers Mission Possible.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie die uitvoerig onderzocht is en effectief is gebleken. Denkgewoontes worden onder de loep genomen en er wordt gekeken op welke manier deze van invloed zijn op hoe je je voelt. Irrationele gedachten die belemmerend werken worden uitgedaagd en er wordt gezocht naar meer rationele helpende gedachten.  Eén van de grondleggers is Aaron T. Beck. Bij deze behandeling wordt minder stil gestaan bij het verleden maar meer gefocust op het heden en de toekomst.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. EMDR integreert verschillende succesvolle elementen van andere therapieën in combinatie met een afleidende stimulus. EMDR werd voor het eerst beschreven door Francine Shapiro in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Heb je klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen. EMDR is eerste keuze therapie bij trauma. Naast EMDR zijn er ook andere verwerkingsgerichte behandelingen.

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) staat veel informatie over deze bijzondere behandelmethode, waaronder wetenschappelijke artikelen en onderzoeksrapporten. Maar hier staat ook praktische informatie over wat EMDR is en hoe een behandeling er uit kan zien.

Acceptence and commitmenttherapy (ACT)  is een vorm van gedragstherapie aan eind van de 20e eeuw ontwikkeld door Steven C. Hayes. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT helpt je het gevecht te stoppen tegen deze negatieve gevoelens waardoor deze gevoelens beter hanteerbaar worden. We hebben geen invloed op de nare dingen die op ons pad komen, maar wel op hoe we er mee om gaan. Hier vind je meer informatie over ACT.

Mindfulness is een vorm van aandachtstherapie. In plaats van leven op de automatische piloot leren bewust te worden van het hier en nu. Mindfulness betekent volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Het brengt meer rust in een druk leven en vermindert negatieve stressgevoelens. Mindfulness wordt zowel voor volwassenen als kinderen alsook voor de ouders van kinderen ingezet. Mindfulness is een onderdeel binnen ACT.

 

 

psycholoog-castricum-bea-jansen-4