EXPERTISE

de expertise van psychologenpraktijk de Werf is:

 • medische psychologie (hanteren chronische ziekte, brandwonden, psycho-oncologie; lid deskundigenbestand NVPO)
 • levenslooppsychologie (ontwikkelingsstoornissen en levensfaseproblemen)
 • ontwikkelingspsychologische diagnostiek
 • problemen rond de zwangerschap en kinderwens
 • depressie
 • angst
 • trauma
 • hechtingsproblemen
 • burnout
 • school- en studieproblemen
 • gezinsproblemen
 • ADHD
 • autisme
 • meer begaafd en hoog begaafd
 • werkgerelateerde problematiek
 • e-health

Indien er sprake is van problematiek waarbij u of uw kind in crisis kan raken is behandeling bij Psychologenpraktijk De Werf niet geschikt.

psycholoog-castricum-bea-jansen-13d