TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

psychologische hulp

Voor cliënten vanaf 18 jaar wordt de GBGGZ vergoed vanuit het basispakket. De zorg wordt nooit volledig vergoed. Allereerst valt de zorg onder het verplicht eigen risico. Het hangt af van uw verzekeringspolis hoeveel er vergoed wordt. Een restitutie polis is het meest gunstig. Een budget polis vergoedt de zorg heel gering of soms zelfs helemaal niet. U ontvangt zelf de rekening en bent ook zelf verantwoordelijk voor betaling. Informeer voorafgaand aan de behandeling hoeveel u vergoed krijgt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts vereist.

De zorg komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer er sprake is van bepaalde stoornissen volgens de DSM V, zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, ADHD en autisme spectrumstoornissen. Aanpassingsstoornissen (problemen gerelateerd aan levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, rouw en ziekte), werkgerelateerde problematiek en relatieproblematiek worden niet vergoed.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten wordt de zorg ingedeeld in verschillende behandelpakketten (kort, middel en intensief) met elk hun eigen door de NZA vastgestelde tarief.  Aan het eind van de behandeling krijgt u de nota voor het totale traject die u in kunt dienen bij de verzekeraar ter restitutie. Tussendoor krijgt u de mogelijkheid om per consult te betalen, zodat u niet in één keer een groot bedrag hoeft te betalen.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast:

product BGGZ Omschrijving Maximaal aantal minuten* NZa tarief (2021)
NZa tarief (2020)
 Kort Lichte DSM stoornisen 294 € 522,10 503,45
Middel Matige DSM stoornissen 495 € 885,- 853,35
Intensief Ernstige DSM stoornisen 750 €1434,95 1383,65
Onvolledig behandeltraject 120 € 228,- 219,75

* het totaal aantal minuten is inclusief administratie, overleg met derden, email en/of telefonisch contact

NB De trajecten zoals hierboven beschreven worden allemaal beëindigd op 31-12-2021, ongeacht of de behandeling afgerond is. In verband met de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel wordt in 2022 een lopende behandeling opnieuw gestart. Dit betekent dat u dan opnieuw eigen risico moet gaan betalen. Dit is een keuze van de zorgverzekeraars en niet de onze.

Niet vergoede zorg (OVP) wordt per consult in rekening gebracht. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit het basispakket. In een enkel geval wordt deze zorg vergoed vanuit het aanvullende pakket.

De volgende tarieven worden gehanteerd (conform NZA):

  • Consult 45 minuten € 114,-
  • Relatietherapie 60 minuten €142,50
  • Telefonisch consult (tot 15 minuten) € 28,50

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat afgezegde afspraken of niet na gekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekering. De gereserveerde tijd wordt bij u zelf in rekening gebracht!

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de ambulante jeugdhulp en GBGGZ onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Psychologenpraktijk De Werf heeft contracten met de regio Alkmaar (Bergen NH, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).  Een verwijsbrief van de huisarts of een verwijzing van de gemeente is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Mocht er geen verwijsbrief zijn of u wil niet dat er contact is met de gemeente of de praktijk heeft geen contract met de gemeente waar uw kind woonachtig is dan kunt u toch terecht bij psychologenpraktijk de Werf. De kosten zijn dan voor uzelf.

De tarieven voor niet vergoede zorg worden vooraf tijdens het telefonisch oriënterend gesprek met u besproken.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat afgezegde afspraken of niet na gekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de gemeente. De gereserveerde tijd wordt bij u zelf in rekening gebracht!

 

psycholoog-castricum-bea-jansen-3