TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

psychologische hulp

Voor cliënten vanaf 18 jaar kan de zorg vergoed worden vanuit het basispakket. De zorg wordt nooit volledig vergoed. Allereerst valt de zorg onder het verplicht eigen risico. Het hangt af van uw verzekeringspolis hoeveel er vergoed wordt. Een restitutie polis is het meest gunstig. Een budget polis vergoedt de zorg heel gering of soms zelfs helemaal niet. U ontvangt zelf de rekening en bent ook zelf verantwoordelijk voor betaling. Informeer voorafgaand aan de behandeling hoeveel u vergoed krijgt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts vereist. Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeringspolis voor contractvrije psychologen voor 2023. Een aantal zorgverzekeraars hebben hun voorwaarden aangepast.

De zorg komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer er sprake is van bepaalde stoornissen volgens de DSM V, zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, ADHD en autisme spectrumstoornissen. Aanpassingsstoornissen (problemen gerelateerd aan levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, rouw en ziekte), werkgerelateerde problematiek en relatieproblematiek worden niet vergoed.

Met ingang van 1 januari wordt de zorg niet meer ingedeeld in trajecten, maar wordt weer gerekend met consult- of prestatietarieven (het zogenaamde zorgprestatiemodel). De tarieven gelden voor directe tijd (bijvoorbeeld vanaf 45 minuten en vanaf 60 minuten). In de tarieven is de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verrekend.

De Nederlandse zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult. In deze folder vindt u meer informatie over het zorgprestatiemodel. De volgende (door ons meest gebruikte) tarieven kunt u op uw rekening tegenkomen:

Diagnostiek consult 45 minuten € 151,07

Diagnostiek consult/intake 60 minuten € 173,40

Diagnostiek consult/intake 75 minuten € 211,34

Behandelconsult 15 minuten € 52,99 (e-health/inhoudelijk mail- of telefonisch contact)

Behandelconsult 45 minuten € 128,40

Behandelconsult 60 minuten € 152,50

Behandelconsult 75 minuten € 187,76

Behandelconsult 90 minuten € 229,30

NB Geplande tijd is gerealiseerde tijd, dat wil zeggen wanneer een consult van 45 minuten is gepland die in 30 minuten wordt afgerond dan wordt het tarief van 45 minuten in rekening gebracht.

Niet vergoede zorg (OVP) wordt per consult in rekening gebracht. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit het basispakket. In een enkel geval wordt deze zorg vergoed vanuit het aanvullende pakket.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor niet vergoede zorg( OVP) conform NZA:

  • Consult 45 minuten € 122,50
  • E-health start € 70,-; e-health vervolg: € 45,- (gratis gebruik App ACTguide inbegrepen)
  • Relatietherapie 60 minuten € 163,35
  • Telefonisch consult (tot 15 minuten) € 40,85

Deze zorg wordt soms wel (deels) vergoed vanuit het aanvullend pakket.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat afgezegde afspraken of niet na gekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de verzekering. De gereserveerde tijd wordt bij u zelf in rekening gebracht!

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de ambulante jeugdhulp en jeugd ggz onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente voor kinderen die in 2022 of eerder in zorg zijn gekomen. Psychologenpraktijk De Werf heeft overeenkomsten met de regio Alkmaar (Bergen NH, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).

NB We hebben besloten om met ingang van 01-01-2023 geen contracten meer af te sluiten met de gemeente. De lopende behandelingen die eerder gestart zijn worden dan nog wel vergoed.

Overige tarieven voor particuliere behandeling en/of diagnostiek worden vooraf tijdens het telefonisch oriënterend gesprek met u besproken.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Te laat afgezegde afspraken of niet na gekomen afspraken kunnen niet gedeclareerd worden bij de gemeente. De gereserveerde tijd wordt bij u zelf in rekening gebracht!

 

psycholoog-castricum-bea-jansen-3